Traktory Škoda

Tieto stránky su venované všetkým, ale hlavne tým ktorý milujú Škodovky tak ako Ja.

Škoda HT-20

Motor traktora Škoda HT 20 je dvojválcovy, radový, stojatý, vodou chladený s výkonom 22 k pri použití nafty (benzínu) a 20 k pri použití petroleja. Obsah válcov je 2,66 litrov, vŕtanie 110 mm a zdvih 140 mm. Dodatočnou zmenou hlavy válcov s víkom, sacieho a výfukového potrubia a prípadne i piestov je možné motor upraviť na pohon naftou, petrolejom alebo benzínom. Ventily sú visuté, ovládané vahadlami s rozvodovými tyčkami. U Dieselových motorov je kompresný priestor dvojdielny a má vírovú komoru. Trysky sú čapové. Ojnice sú vyjimateľné i s piestami bez demontáže motora z traktora. Mazanie motora obstaráva zubové čerpadlo, poháňané šróbovými kolesami od kľukového hriadeľa. Motor má odstredivý regulátor otáčok, zabraňujúci prekročeniu najvyšších a u naftových motorov tiež najnižších otáčok motora. Čistič vzduchu je obdobný ako u predchádzajúcich typov. Benzín sa dopravuje do zplynovača samospádom. Odstredivá vodná pumpa je pohánaná spoločne s ventilátorom klinovým pryžovým remeňom, obstaráva účinný obech chladiacej kvapaliny. Teplota vody sa reguluje termostatom a shrňovacou zásterkou. Palivová nádrž je dvojdielna pre 8 litrov spúšťacieho benzínu a 38 litrov prevozného paliva, t.j. nafty alebo petroleja. Motor sa natáča ručne za zmenšenej kompresie, ktorá je dosiahnutá tým, že k normálnemu kompresnému priestoru pripojíme spúšťací priestor dekompresný, do ktorého vedie sacie koleno s benzínom od malého zplynovača.V tomto priestore su taktiež usporiadané zapaľovacie sviečky. Po naskočení motora sa uzatvoria zvláštne ventile a zplynovač a motor pracuje normálne na naftu. Petrolejový motor spúšťame takisto benzínom, avšak bez zvetšovaňia kompresného priestoru. Hybnú silu prenáša suchá, zcela zapúzdrená spojka do prevodovej skrine, ktorá má tri rýchlosti 3, 4 a 8 km/h. Predné kolesá sú riaditeľné a ovládané riadiacim kolesom, kuželovým pastorkom a segmentom. Predná náprava je výkyvná, a náboje majú guličkové ložiská. Zadné kolesá su poháňané pružnými hriadeľami, kužeľovým prevodom, diferenciálom, planétovým súkolím. Traktor je vybavený snímateľnými ostruhami. Pre jazdu na ceste sa pripevnia na zadné kolesa zvláštne bandáže. Vnútorná čeľusťová brzda pôsobí na zadné pravé koleso. Ak je traktor vybavený pneumatikami, má dve na sebe nezávisle brzdy, a to vnútornú čeľusťovú pôsobiacu na obe zadné kolesá a pásovú, ovládanú ručnou pákou taktiež pôsobiacu na obe zadné kolesá. Ťažný záves je výškovo nastaviteľný. Remenica je snímateľná a môže byť usporiadaná vpravo alebo vľavo. Remenica má priemer 250 mm a šírku 180 mm a vykonáva 965 otáčok.

Rozvor náprav je 1655 mm, rozchod predných 1260 mm, zadných kolies 1340 mm. Traktor váži 1550 kg s orebnými kolesami a 1850 kg s komorovými kolesami.

 

                                                    Traktor Škoda HT 20 G

Tento traktor je vybavený generátorom typu Grunert pre pohon generátorovým plynom z polokoksu. Generátor je umiestnený za sedačkou vodiča. Vyrobený plyn je vedený cez odstredivý čistič s prašnou komorou  do kondenzačného hrnca, potom do chladiča plynu, jemného čističa a zmiešavacieho ventilu morotu. Palivová nádrž je určená len na spúšťanie motora. Inak je traktor Škoda HT 20 G v podstate totožný s traktorom Škoda HT 20.

Motor spúšťame ručne a každý valec je opatrený zvláštnym ventilom, jeho stlačením sa k normálnemu kompresnému priestoru pripojuje prídavný spúšťací priestor. Zároveň sa zavrie sacie potrubie pre prívod generátorového plynu a otvorí sa zplynovač, takže motor pracuje ako benzínový. Po naskočení sa ventily i zplynovač opäť zatvoria a motor prechádza na generátorový plyn.

Zapaľovanie je batériové, skladajúce sa z cievky, rozdeľovača s prerušovačom a zápal. Okrem toho je tu elektrický ventilátor pre rozdmýchanie generátora. Traktor je vybavený búdkou pre 3 osoby.

Traktor Škoda HT 20 G je taktiež vybavovaný generátorm Panhard & Levassor na drevené uhlie. Vyžadovalo to však rekonštrukciu motora. Pri použití polokoksu je obsah válcov 2,66 litrov (vrtanie X zdvih = 110 X 140), pri použití drevenného uhlia je obsah válcov 3,6 litrov ( vrtanie X zdvih = 128 X 140). Výkon je 20, resp. 21 k pri 1500 resp. 1150 ot/min. Rýchlosti sú 4, 6,4 a 12,5 km/h pri polokokse a 3,2, 4,2 a 8,3 km/h pri drevenom uhlí. Ťažná sila je 1250 kg. Rozchod predných kolies je 1250 mm, zadných 1290, ak je traktor stavaný na použitie polokoksu (Grunert), a rozchod predných kolies je 1260 mm, zadných kolies 1340 mm, má traktor generátor Panhard & Levarsson. Z typu HT 20 sa vyvinul univerzálny traktor Škoda UT 28 a toto označenie prešlo v prostu značku Škoda 30.