Traktory Škoda

Tieto stránky su venované všetkým, ale hlavne tým ktorý milujú Škodovky tak ako Ja.

Škoda HT-18

V roku 1930 zahájili Škodovy závody výrobu malého traktoru označeného Škoda HT 18. Motor je dvojvalcový, vodou chladený, s výkonom 20 k pri 1100ot/min. Kľukový hriadeľ je uložený v dvoch ložiskách a ostatná koncepcia je obdobná ako u traktoru Škoda HT 30. Rovnako tento motor je vybavený regulátorom otáčok so stredovou zpružinou.  Rýchlostná skriňa má tri rýchlosti dopredu a jednu dozadu. Najväčšia rýchlosť je 8 km/h. Na rozdiel od traktoru Škoda HT 30 má traktor Škoda HT 18 moderné prevodové súkolie, skladajúce sa z redukcie s planétovým súkolím a diferenciálom. Každá planéta má tri satelity a prevod od rýchlostnej skrine sa deje kužeľovým pastorkom a tanierovým kolesom, diferenciálom a planétami na hriadeli zadných hnacích kolies. Traktory sú vybavené remenicou pre náhon strojov. Riadenie bolo obdobné ako u HT 30, brzdy sú však vnútorné čeľusťové, usporiadané na zadných kolesách. Železné kolesá so snímateľnými ostrohami sú vymeniteľné vpredu za kolesá s pneumatikami, vzadu za kolesa so vzduchokomorovým orafovaním. Ťažná sila je staviteľná. Traktory HT 18 mohli byť vybavené navijakom a silnou ostruhou, takže tento typ sa stal predchodcom dnešných moderných univerzálnych traktorov. Že sa traktory HT 18 veľmi dobre osvedčili, dokazuje skutočnosť, že výroba náhradných dielov bola abnormálne malá. Traktory HT 18 boli vyrábané v troch sériach a ešte v roku 1936 prišli do obehu. Tieto traktory boli rozšírené hlavne v ČSR na hospodárstvach do 50 ha. Dnes je tento typ vyskytujúci sa len zriedka.